Статут самоврядування

Статут самоврядування

Учнівської ради 

Іршавського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 2

2019-2020 н.р.

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

 1. Учнівська рада – це дієвий орган учнівського врядування, що сприяє розвитку громадських якостей дитини в системі демократичних взаємин, що будується на принципах самореалізації, самоорганізації та самовдосконалення особистості; сприяє патріотичному вихованню учнів закладу, покращенню навчально-виховного процесу закладу, забезпечує високий рівень культурного розвитку особистості.
 2. Діяльність учнівського врядування в Іршавському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 будується відповідно до Конституції України, Конвенції ООН прав дитини, Закону України «Про сприяння соціального становлення та розвитку молоді в Україні», Концепції національної системи виховання.
 3. Учнівська рада закладу у своїй роботі дотримується принципів демократії, незалежності, порядності, самореалізації, гласності, мобільності, диференціацій, вимогливості та конкретизації.
 4. Рада шкільного врядування є гарантом правового захисту кожного учня, сприяє творчій реалізації дітей у позаурочній виховній роботі закладу.
 5. Організація учнівського врядування підтримує партнерські відносини з батьківським комітетом, піклувальною радою, педагогічним колективом закладу, соціальною службою для молоді.
 6. Учнівська рада закладу в своїй роботі охоплює всі ланки навчально-виховного процесу закладу.
 7. Кожен клас починаючи з 5-11 має свого члена учнівського врядування, якій підпорядковується у своїй діяльності загальній системі роботи Ради закладу.
 8. Конференції, засідання, збори, а також оформлення документації проводяться тільки українською мовою.
 9. Статут є головним документом учнівського врядування закладу, носить загальний та обов’язковий характер.
 10. Зміни до статуту в разі необхідності обговорюються та вносяться Радою закладу під чітким керівництвом голови учнівської ради закладу.

 

ІІ. Мета і завдання

 1. Метою учнівського врядування є розкриття та розвиток творчої активності особистості кожного учня шляхом спрямування їх діяльності на покращення навчально-виховного процесу в школі.
 2. Головним завданням організації Учнівської ради є:
 • формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості;
 • організація творчої, колективної діяльності учнів;
 • впровадження оптимальної структури учнівського врядування з урахуванням специфіки, традицій навчального закладу;
 • сприяння порозумінню між учнями та педагогами, демократизація стосунків між ними;
 • розвиток комунікативності серед учнівської молоді;
 • зосередження на доцільності використання вільного часу підлітків.

 

ІІІ. Членство в Учнівській раді

 1. До Учнівської ради мають право входити всі учні закладу незалежно від
 • статі;
 • національності;
 • соціального походження;
 • релігійного сповідування.
 1. До Учнівської ради входять лідери класів, що об’єднані спільною метою та завданням.

 

ІV. Організаційна структура роботи Учнівської ради

 1. План роботи Учнівської ради закладу складається, доповнюється, корегується комітетами та затверджується на засіданні Ради один раз в рік.
 2. На засіданні під час незалежних виборів обирається незалежний радник голови Учнівської ради закладу:
 • незалежний радник голови з питань формування та роботи комітетів;
 1. Основним законодавчим органом учнівського врядування закладу є Рада закладу на чолі з головою Учнівської ради
 2. Виконавчим органом учнівського врядування являється частково комітет та старостат закладу. До Ради закладу входять такі комітети:
  • комітет з питань освіти;
  • комітет з питань дозвілля;
  • комітет з питань внутрішніх справ;
  • комітет з питань інформації;
  • комітет з питань здоров’я.
 3. Кожен комітет має голову та членів, що нараховує декілька осіб.

 V. Програма діяльності Учнівської ради закладу

Учнівська рада  закладу працює над залученням учнівської молоді до лав врядування закладу через призму зацікавлення (організація творчих вечорів, вміле керування та координування у всіх ланках роботи закладу).

 

VІ. Положення про вибори голови Учнівської ради 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Вибори голови Учнівської ради закладу проводяться за принципом загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.
 2. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом закладу.
 3. Вибори голови Учнівської ради закладу є загальними: право обирати мають учні 5-11 класів закладу.
 4. Головою Ради закладу може бути обраний учень, якому на день виборів виповнилося 14 років і який є учнем цієї закладу.
 5. Вибори голови Учнівської ради закладу є рівними: кожен виборець має 1 голос.
 6. Голосування на виборах є таємним.
 7. Право висування кандидата в голову Ради закладу має кожен класний колектив. Клас може висувати кількох кандидатів у голови Ради

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ

 1. Для проведення голосування створюється виборча комісія:

а) складає списки виборців;

б) встановлює форму виборчого бюлетня;

в) проводить реєстрацію кандидатів у голови Ради;

г) встановлює результати виборів і оголошує їх.

  

VІІ. Положення про голову Учнівської ради

 1. Голова Учнівської ради закладу є головою учнівського колективу і виступає від його імені.
 2. Голова Учнівської ради закладу обирається учнями закладу на основі загального рівня прямого виборчого права, шляхом таємного голосування строком на 2 рік.
 3. Голова Учнівської ради закладу може бути обраний учень закладу, який досягає віку 14-ти років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки із шкільних предметів.

4.: Голова Учнівської ради

 • виносить на розгляд Ради питання, що турбують учнів закладу;
 • має право брати участь у роботі педагогічної ради;
 • має право ініціювати зміни, що покращать умови навчання та дозвілля учнів;
 • скликає чергові засідання комітетів закладу;
 • Голова Учнівської ради має право на затвердження статуту Ради закладу;
 • в разі перебільшення своїх повноважень комітетів щодо створення статуту закладу, порушення у статуті прав учнів чи допущення інших грубих недоліків голова Ради закладу має право накласти вето на статут до виправлення допущених прогалин.
 • не має права передавати свої повноваження іншим особам;
 • координує діяльність комітетів;
 • рішення голови Учнівської ради закладу незалежні від рішень адміністрації закладу з питань його повноважень;
 • повноваження голови Учнівської ради закладу припиняються у разі:
 • добровільного припинення повноважень;
 • неможливості виконувати обов’язки за станом здоров’я;
 • усунення з поста у разі недовіри;
 • закінчення закладу.
 1. Голова Учнівської ради закладу може бути усунутий з поста у разі недовіри, якщо рішення про це ініціювалося 50 відсотків +1 голосами членів комітетів і проголосувало за це рішення, більшість складу членів комітету.
 2. Голова Учнівської ради має право достроково скласти свої повноваження в разі:

- довготривалої хвороби;

- зневіри або розчарування в своїй роботі та власних можливостях як організатора та керівника проекту учнівського врядування;

 1. Голова Учнівської ради зобов’язаний керувати та координувати процес роботи учнівського врядування закладу згідно плану розробленого комітетами.
 2. Голова Учнівської ради має право звільнити голів комітетів з посади в разі грубого порушення ними своїх функціональних обов’язків.
 3. Голова Учнівської ради зобов’язаний звітувати про пророблену роботу один раз на рік на звітній конференції.

 

VІІІ. Положення про голів комітетів 

 1. Комітети закладу є органом шкільного врядування учнів у школі.
 2. Склад кожного комітету – 5 осіб, які обираються шляхом відкритого голосування від 5 до 11 класів закладу строком на 1 рік. Членом комітету може бути учень, що досяг віку 10 років, є активним учасником шкільних справ.
 3. Чергові вибори членів комітетів відбуваються в останній тиждень місяця.
 4. Участь у роботі комітетів його члени приймають у вільний від навчання час. Засідання проводяться один раз у місяць. Також Рада може збиратися позачергово для вирішення поточних питань.
 5. Члени комітетів мають право вільно висловлюватись.
 6. Повноваження членів комітетів припиняються одночасно з припиненням повноважень Ради.
 7. Повноваження членів комітетів можуть бути припинені у разі:

а) складення повноважень за особистою заявою;

б) переходу до іншої закладу;

в) відкликання класом свого представника із складу комітету;

г) у разі закінчення закладу;

д) член комітету може бути виключений зі складу Ради за рішенням голів комітетів закладу.

 1. Засідання комітетів проходять відкрито;
 2. Повноваження голів комітетів закладу:
 • прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своєї компетенції;
 • внесення пропозицій адміністрації закладу, педагогічній раді з питань навчання та дозвілля;
 • участь у складанні річного плану закладу;
 • координація роботи класів, доведення до класу завдань роботи Ради;
 • піклування про молодших школярів, допомога ветеранам, одиноким, участь у благоустрої шкільної території;
 • контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів;
 • участь у організації невідкладної допомоги відстаючим учням;
 • організація пошукової роботи, екскурсій, іншої пошукової роботи;
 • контроль за відвідуванням уроків;
 • контроль за порядком під час чергування класів у школі.
 1. Член комітету може звернутися із запитанням до педагогічної ради. Педагогічна рада зобов'язана повідомити про результати розгляду запиту.
 2. Члени комітетів закладу обирають голів комітетів.
 3. Голова Учнівської ради закладу може достроково припинити повноваження голови комітету у разі незібрання засідання.
 4. Голови комітетів можуть вносити на розгляд питання, що турбують учнів закладу.
 5. Голови комітетів мають право вносити зміни до статуту закладу в разі необхідності, ознайомивши з ними голову Учнівської ради .
 6. Голови комітетів мають право вносити зміни і доповнення до положення про Раду закладу.
 7. Голови комітетів мають право оголосити імпічмент голові Учнівської ради в разі некомпетентності його управлінської діяльності і оголосити перевибори.
 8. Голови комітетів мають право в результаті складання голови Учнівської ради своїх повноважень мають право підтримати чи відхилити запропоновану ним кандидатуру свого наступника.
 9. Голови комітетів мають право запропонувати на розгляд голови Учнівської ради кандидатів на звільнення серед членів учнівського врядування класів, які недбайливо ставляться до своїх обов’язків.
 10. Голови комітетів зобов’язані керувати роботою комітетів.

 

ІХ. Права та обов’язки членів Учнівської ради

 1. Всі члени Учнівської ради закладу мають право обирати та бути обраними на керівні посади.
 2. Всі члени Учнівської ради закладу мають право вносити пропозиції, ідеї щодо вдосконалення учнівського врядування закладу.
 3. Всі члени Учнівської ради закладу зобов’язані:
 • дотримуватись статуту;
 • виконувати постанови прийняті загальними зборами;
 • сприяти покращенню діяльності Учнівської ради закладу.

Обговорено та схвалено на засіданні Учнівської ради закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

Free Joomla! template by L.THEME